název Divadlo U stolu - kliknutím se dostanete na Úvodní stranuscéna   |  rezervace vstupenek: | 542 123 425  
Úvodní stranaProgram Lidé Inscenace Akce - přesahy O divadle Napsali o nás Předplatné Přehlídka Sklepení Kontakty12 hodin pro Milivoje Husáka

Narozen 1950 v Turnově. Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně studoval v letech 1970-1972 na Akademii výtvarných umění v Praze. Poté pracoval jako designér, spolupracoval se Státní památkovou péčí, v letech 1976-1984 pracoval v dělnických profesích. Od roku 1985 je ve svobodném povolání. Věnuje se kresbě, malbě, tvorbě sakrálních interiérů a scénografii. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Muzea města Brna, v Alšově jihočeské galerii, v Muzeu holocaustu Osvětim a v soukromých sbírkách v České republice, Německu, USA. Dosud uspořádal okolo padesáti samostatných výstav. V Divadle U stolu se zásadním způsobem podílí na přípravě všech inscenací, jeho scénografie spoluvytváří profil divadla.

Statutární město Brno finančně podporuje Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci. Činnost CED, p.o. se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
© Centrum experimentálního divadla, p. o. - Divadlo U stolu, Zelný trh 9, Brno 602 00